Wildix Smart Working

Wildix Smart Working kontseptsioon viib nii ettevõtte töötajad kui kliendid kaasaegsesse suhtlusmaailma, mis üha enam saab alguse veebilehelt ning pakub head klienditeeninduskeskkonda asukohast ja juhtmetest sõltumata!


Suurendage kohe müüki ja kontakte veebilehe kaudu!

 

Wildix Smart Working on uus mugav ja lihtne tööalane suhtluskeskkond, mis võimaldab:

  • haarata kliendikontakte otse veebilehelt, pakkudes on-line otsekõne, chat, video ja failijagamist,
  • suurendades müügivõimalusi vähemalt 52%,
  • UUS - ühe ekraanivaate kaudu käsitleda nii veebilehelt algatatud kõne/chat/video suhtlust, tavalist telefonikõne kui võimaluse kaasata jooksvalt kolleege appi,
  • UNIKAALNE - lisada Smart Working lahendusele juurde numbripõhine telefoniside, enamasti koos nimeinfoga,
  • integreerida laialdaselt erinevate tarkvaralahendustega (ticketing, müügitorud, kontoritarkvara MS Teams jms)
  • pakkuda töövahendiks veebitelefoni, nutitelefoni äppi või VoIP lauatelefoni, kantavat DECT telefoni.

Seotud lahendused