Hotellilahendus

Hotelli kõneside on olnud traditsiooniliselt erilahendus, koos spetsiifiliste teenuste, terminalide ning klassikaliste lauatelefonidega.


Kuidas on võimalik viia kaasaegne suhtlus meeldivat külaliseni juba enne hotelli saabumist, kasutades interneti ja VoIP-kõnesidest palju avaramaid võimalusi?


Pakume lahendusi, mis lisaks hotelli telefonisüsteemide kaasajastamisele VoIP-põhiseks, pakuvad hotellile ka otse kodulehelt võimaluse chati, e-kirja, kõne, video või ekraanijagamise kaudu huvilistega 24 tundi ööpäevas suhelda. Lisanduvad veel mugavad suhtlusvaldkonna töövahendid müügi-, turundus- ja vastuvõtuosakonnale ning lihtsalt kasutatavad äriklassi lahendused kas videokonverentsiks või tipptasemel WiFi võrgus interneti loomiseks.


Wildix hotellilahenduste võimaluste kohta saab täiendavalt lugeda infot siit.

Mitel Connected Guest ja teiste haigla- ning hotellilahenduste kohta saab rohkem lugeda infot siit.

Seotud lahendused