Kõnesalvestus

Kõnesalvestustuse lahendusi liigitatakse üldjoontes kahte kategooriasse: salvestused tavalisse andmebaasi ja salvestused kõnede edasiseks töötlemiseks, nt hindamiseks teenuskvaliteedi kontrolli eesmärgil. Pakutavate kõnesalvestuste peamine eelis mõlemal juhul on, et salvestused on hoitavad samas ja ühtses salvestus- ja kasutuskeskkonnas pikka aega, näiteks kas aasta või isegi mitu aastat. On võimalik kokku viia ühte kasutajakeskkonda nii VoIP-lauatelefonide, arvutitöökohtade kui ka mobiiltelefonide kõnesalvestusi.

 

Tavalisse järjestik-andmebaasi teostatavad salvestused omavad infot helistaja ja vastuvõtja või alusnumbri kohta, kõne toimumishetke ning kõne pikkuse kohta. Ka ligipääsu kõnesalvestustele ja otsingut saab lihtsama salvestusmeetodi korral piirata.

 

Kõnede edasiseks töötlemiseks mõeldud kõnesalvestuslahendus on enamjaolt kõne- ja kontaktikeskuse juhi igapäevane vahend. Sõltuvalt keerukusest võimaldavad tipplahendused helisalvestist hinnata, lõigata, toimuvale kõnele abiliseks liituda või seda viitega kuulata, kõne märgistada, märkmeid lisada, digitaalselt ajatemplit lisada jpm. Keerukamale kõnesalvestuslahendusele saab juurde lisada kõnekeskustes Agent PC Screen Recoring funktsionaalsuse.

Seotud lahendused