Meeskonnatöö

Wildix lahenduse kõige suurem väärtus on töökaaslastele enda kohta info jagamine ning erinevatest seadmetest kolleegide olekuinfoga kursis olemine. Wildix on töötanud selle nimel, et kogu info saaks parimal moel kokku kogutud ning erinevate seadmete abil edastatud. See välistab vajaduse, et tööalase info jagamine ning suhtlus peab lisaks e-kirjadele toimuma veel mitme erineva keskkonna ja eraisiku kontode abil.


Wildix meeskonnatöö nurgakiviks on käsitsi muudetav või e-kalendrist automaatselt lisanduv olekuinfo, millele saab vabatekstina sisestada täiendavat infot. Töötaja staatust määravad nupud (saadaval, eemal ja hõivatud) võimaldavad suunata sisenevad kõned koos põhjuse ja tegevuse lõpuajaga, kas kolleegile või sekretärile. Nii näevad kõik kolleegid kas arvutist, äpist või lauatelefonilt, kes praegu telefoniga kõneleb, kes on puhkusel, koosolekul või lõunal ning millal tegevused lõpevad. Selline info jagamine vähendab selgelt tööstressi ning suurendab meeskonna efektiivsust. Lisaks on alati tänu erinevatele telefoniraamatutele kõikides seadmetes käepärast nii kolleegide kui äripartnerite telefoniraamatud.

Täiendavalt saab kolleegile saata e-märkmeid ning kirjalikuks suhtluseks kasutada omavahelist chat’i või grupichat’i. Wildixis saab omavahel jagada ka töödokumente. Siin on olemas kõik suhtluslahendused, mida tänapäeval erinevates eraisikute suhtlustarkvarades kasutatakse.

Seotud lahendused