Partnerid

RAHVUSVAHELISED PARTNERID

Meie partnerid, lahenduste edasimüüjad ning teenindajad rahvusvahelistel turgudel on:

 

EDASIMÜÜJAD EESTIS

Lisaks otsekontaktidele lõppklientidega, teenindame Eestis ka edasimüüjaid. Alljärgnevatel ettevõtetel on olemas kompetents lahenduste pakkumiseks:

  • Elista Communications OÜ
  • Ericsson Eesti AS
  • Telia Eesti AS
  • Elisa Eesti AS
  • Optimus Systems AS

 

Connected Health klaster

Esecom International OÜ kuulub alates 2016. aastast Connected Health klastrisse. Klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada erinevad tehnoloogiad paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Esecom arendab lahendusi, mis võimaldavad telefoni teel patsientide autoriseerimist kaugmeditsiini ja telemeditsiini lahendustes.

 

Esecom International OÜ on partner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „TISLIIDE-2.0“. Projekti panustavad ka Cognuse OÜ, juhtpartner Dermstest OÜ ning Arstlik Perenõuandla OÜ. Ühisarendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 31 500 EURO ulatuses.

 

Rohkem informatsiooni: connectedhealth.ee

Seotud lahendused