Pilvelahendused

Pilvelahendused on tänane trend. Pilvelahendused on kas ettevõtete sisesed või avatud lahendused. Ligikaudu 10% ärialasest suhtlusest toimub turvaliste, süsteemsete ja professionaalsete avalike pilvelahenduste kaudu. See trend on selgelt kasvav.


Vaata meie partneri ülevaatlikku videotutvustust:


Meie poolt pakutavaid kaasaegseid suhtluse-, kontaktikeskuse- ja videokonverentsilahendusi koos lisavõimalustega saab käivitada kõrgel IT-turvalisuse tasemel pilvelahendustena või sellele üle viia.

Pilvelahenduste lisainfo on leitav Wildixi UC & Collaboration ja Mitel MiCollab kodulehtedelt.

Seotud lahendused