Telefonide tüübid

VoIP-telefon

VoIP-telefon ehk IP-telefon ehk internetitelefon (inglise keeles: VoIP, Voice over Internet Protocol) kasutab kõnside liiki, mille puhul kasutatakse heli transpordiks IP-andmesidepakette, mis liiguvad kas Interneti või ettevõtte arvutite kohtvõrgu kaudu. VoIP telefoniside puhul ei kasutata klassikalist traadipaariühendust telefonisüsteemist või keskjaamast telefoniaparaadini. VoIP telefoniside loomiseks piisab kaabliga andmesidevõrgu ühendusest VoIP telefoni ja arvutivõrgu vahel või WiFist, mille kaudu edastatakse ka kõnesideks mõeldud andmesidepakette (edaspidi kõnesidepakette). VoIP telefoniside puhul saab kasutada telefoniapraate ehk IP-telefone. Samas saab helistada VoIP kõnesides ka ilma telefoniaparaatideta, näiteks arvutis oleva VoIP tarkvaraprogrammi abil ehk kasutades VoIP arvutiklienti (Client Softphone). VoIP telefoniside kvaliteedi tagamiseks on soovitatav kõnesidepaketid muuta andmesidevõrgus prioriteetseteks, näiteks VPN tunneli abil või rakendades QoS (Quality of Service) teenust.

 

Seansialustusprotokoll SIP (Session Initiation Protocol) on rakendustaseme protokoll, mida kasutatakse IP-võrkudes multimeedia sessioonide algatamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.

 


 

Süsteemitelefon ehk digitelefon

Süsteemitelefone (ka digitaaltelefone) saab ühendada ainult konkreetse telefoniaparaadi tootja telefonisüsteemiga (keskjaamaga) ning klassikalisel ehk traadipaariga viisil. Süsteemitelefonid pakuvad maksimaalset võimalikku funktsionaalsust, kusjuures aparaadi kasutusvõimalused sõltuvad antud telefonisüsteemi võimalustest. Enamik müüdavatest süsteemitelefonidest omavad ekraani ning märgutuledega esindusklahve, mis pakuvad sisenumbri kiirvalikut, edastavad infot samasse süsteemi ühendatud telefonide olekutest ning võimaldavad mugavalt kõnesid noppida ja kõnegruppe moodustada.

 


 

Analoog- ehk tavatelefon 

Analoogtelefon on praegu veel kõige levinum telefonitüüp. Neid telefone saab ühendada traadipaari abil nii telefonisüsteemidega kui otseühendusena operaatorite linnajaamadega (kodutelefonid). Samuti on analoogtelefone võimalik ühendada VoIP kõnesidesüsteemi, kasutades IP-analoogadaptereid ATA (ingl. keeles VoIP Analog Telephone Adapter). Kõrgema taseme analoogtelefonid on ekraaniga ning kaasaegsemates süsteemides (k.a. ATAd) on võimelised edastama ka siseneva kõne numbrinäitu ning mälus pidama kõnelogi.

 


 

Kaasaskantav e. juhtmevaba telefon 

Kaasaskantav e. juhtmevaba telefon e. Cordless telefon e. DECT telefon (ingl. k. Digital Enhanced Cordless Telecommunications) kasutatakse liikuva telefoniside tagamiseks.

Kaasaskanatavaid telefonilahendusi on kahte tüüpi: ühe tugijaamaga või mitme tugijaamaga. Väikekontori- või kodulahenduses kasutatakse ühte tugijaama ja telefonitoru, mis on raadioside teel ühendatud tugijaamaga. DECT standard pakub kõikidel tootjatel leviulatuseks maksimaalselt kuni 50 m siseruumides ja 300 m välitingimustes. Reaalsed levitingimused on enamjaolt väiksemad ja sõltuvad ennekõike hoone ehituskonstruktsioonist. Soovi korral on võimalik leviala suurendada kasutades levipiirkonna laiandajat (Repeater). Ühe tugijaama külge on võimalik seadistada üks või mitu kaasaskantavat telefoni (üks number kõigi peale, paralleelhelisemine). Suuremate firmade ja hoonete puhul osutub vajalikuks mitme kohaliku juhtmevaba telefonivõrgu tugijaama paigaldamine ja omavaheline tervikvõrguks sidumine. See võimaldab erinevate telefoninumbritega kaasaskantavate telefonide kasutamist. Süsteemseid juhtmevabade telefonide võrke saab luua täiendavalt nii ettevõtete ja asutuste telefonilahendustesse kui kaasaegsetesse VoIP tehnoloogial põhinevatesse süsteemidesse (SIP-DECT). VoIP tehnoloogial baseeruvaid tugijaamade sisevõrke saab ühendada kõikide enamlevinud VoiP kõneside lahenduste ja platvormidega, k.a. operaatorite poolt pakutavate Centrex teenuslahendustega (VoIP-Centrex).

 


 

Konverentstelefon

Parima helikvaliteedi tagamiseks mitme osaleja ja rääkijaga konverentskõnede ajal kasutatakse koosolekuruumides spetsiaalseid konverentstelefone. Konverentstelefone on nii statsionaarseid kui ka laadimisaluse lähipiirkonnas vabalt liigutatavaid. Konverentstelefonid sisaldavad enda mitmeid suundmikrofone (mis summutavad taustaheli ja kaja) ning kvaliteetset valjuhääldit, mis suurtes ruumides tagab hea heli kuuldavuse. Parima helikvaliteedi tagamiseks suurtes ruumides, saab lisada konverentstelefonidele kas juhtmega või juhtmevabu mikrofone. Konverentstelefonid on loodud sidesüsteemidega ühendamiseks nii analoog- kui ka VoiP liideste kaudu.

Seotud lahendused