Virtuaaltelefon

Me kasutame igapäevaselt tööasjus suhtlemiseks nii mobiiltelefoni, lauatelefoni, paljud ka isiklikku Skype-kontot ning erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid. Kõik on eraldi süsteemid, ühildumine puudub.

Uus Wildix virtuaaltelefoni lahendus seob laua-või mobiiltelefonide numbrid üheks tervikuks ning jätab alles võimaluse ise valida sobivaim seade kõnelemiseks: kas lauatelefon, mobiiltelefon, kaasaskantav telefon, kõrvaklapp või arvuti veebibrauseri aken. Virtuaaltelefon on seega ühine nimetaja kaasaegsetele Unified Communication & Collaboration lahendustele.

 

Kõne toimumise ajal tekib virtuaaltelefoni puhul juurde mitmeid lisafunktsioone. Näiteks suunamine, numbri kiirvalimine arvutist, kõne ülekandmine ühelt seadmelt teisele, kõnering, paralleelne helisemine või aktiivse kõne salvestamine. 

Kõik tegevused ja logid on leitavad veebibrauseri vaatest.

Vaata videot ja saa kiirülevaade virtuaaltelefoni võimalustest siin.

 

 

Wildix virtuaaltelefon võimaldab telefoninumbri kellaajalist juhtimist koos lihtsama kõneringi, kõnepostkasti ja kõnesalvestusega. Virtuaaltelefoni lahendusele saab lisada kesktasemel kõnekeskuse võimalused.

Telefoninumbrite ja sideteenuse pakkuja valik jääb virtuaaltelefoni puhul alati kliendi otsustada. Levinuim viis on viia virtuaallahendusele üle olemasolevad laua- ja/või mobiiltelefonide numbrid. Wildix lahendus töötab kõikide Eesti suuremate sideoperaatorite ühendustega.

 

Virtuaaltelefoni baaspaketis sisalduvad kõnesalvestus, arvuti kõnelogist või interneti lehelt click-to-dial numbri valimine, saabunud sõnumi, kõnesalvestuse või vastamata kõne info saatmine e-posti aadressile. Samuti lahendusesisene chat, e-meeldetuletus ja post-it märkmed.

 

Äripaketti lisanduvad suhtlus veebist e. avalik chat-aken ning arvutiekraani jagamine, samuti videokõne ja videokonverentsi loomine.

Äripaketis e-kalendriga (Outlook) sidumine edastab automaatselt nii kasutaja enese kui kolleegide olekuinfot (vaba, kinni, koosolekul, puhkusel, lõunal, kõneleb) koos e-kalendrist pärit või käsitsi sisestatava lisa- ja asukohainfoga. Äripaketis sisalduv Collaboration töökeskkond virtuaallahenduse osana võimaldab e-kalendri kutsena algatada telefoni- ja videokonverentse, jagada dokumente ning üle võtta kliendi arvutiekraani. Kõikidest tegevustest Virtuaaltelefonidega säilivad keskkonnas logid ja soovi korral salvestused, võimalus on koostada statistilisi raporteid.

Seotud lahendused