Teenustööde hinnakiri

Hinnakiri

Töö Hind käibemaksuta (€)
Wildixi konfigureerimine kaughalduse kaudu, kontode ja numbrite avamine/sulgemine** 60 €/h
Kaughalduse kaudu tehnoseadmete ja tarkvara seadistamine või muudatuste tegemine 70 €/h
Kliendi juures eksperdi töö (paigaldus, konfigureerimine, seadistamine, häälestamine, koolitus, krossitööd, kaablitööd, eksperditöö). Sisaldab aega ja transpordi kulu Tallinnas* 55 €/ 30 min
Tarkvara või eriotstarbelise integratsiooni arendustöö* 80 €/h
Tehnoseadme või tarkvara rikke tuvastamine ja kõrvaldamine 55 €/30 min
Kellaaja muutmine või lihtne andmepäring telefonijaamast kaughalduse kaudu. Telefonikonsultatsioon 12 € kord
Kullerteenus ostetud kaubale (Eesti piires) 8 € kord
Sõidukulu kliendi juurde väljaspool Tallinna (bensiin ja aeg) 0,50 €/km

* Pikemate tööde puhul (üle kahe tunni) tehakse projektipõhine pakkumine. Tööd arvestatakse 30 minuti täpsusega. Minimaalne arvestatav tööaeg on 0,5 tundi.
* Töövälisel ajal (ER 17.009.00, puhkepäevad, riiklikud pühad) kehtib tööde maksumusele hinnakoefitsient 2.
* Tööde kiirtellimuse puhul kliendile, kellel puudub hooldusleping, rakendub hinnakoefitsient 2. Kiirtellimus täidetakse kuni 4 tunni jooksul (peale lõunat saabunud tellimus täidetakse järgmisel tööpäeval ennelõunasel ajal). Kiirtellimus lepitakse kokku mõlema poole nõusolekuna (s.t Tellija peab olema nõus lisatasuga ning Täitja peab omama erakorralisi ressursse tööde täitmiseks).

** tööd mõõdetakse 15-minutilise täpsusega. Vt ka Wildix teenusleping.
Hindadele lisandub käibemaks.

Hoolduslepingud

Esecomi turustatavad keskjaamad ja tarkvaralahendused vajavad kindlasti ka jooksvaid seadete muutmise teenuseid, korralist hooldust ning vajadusel kiiret veateadete kõrvaldamist. Esecomi kliendid võivad nimetatud teenuseid tellida kas ühekordselt või püsiva hoolduslepinguna.

Pakume kahte standardset hoolduslepingut:

Hoolduslepingu baasteenuspakett Esecom International OÜ kliendile:

  • tasuta kõik programmeerimistööd kaughooldusmodemi teel ja olemasoleva versiooni paranduspakettide lisamine (kui versioon on toetatud);
  • tasuta tööd (On-Site) kliendi juures;
  • tasuta versioonide uuenduspaketid kaasaegseimale tasemele, sisaldades ka versioonimuudatuse tarkvara ja riistvara maksumust (eraldi kokkuleppel);
  • süsteemi veateadete kõrvaldamise alustamine kuni 4-tunnise reageerimisajaga valitud ajavahemiku jooksul;
  •  keskjaama profülaktika kaughooldusmodemi teel 1 kord kvartalis paranduspakette;

Laiendatud seadmete garantiileping (vaid koos teenuslepingu paketiga) Esecom International OÜ kliendile:

  • varuosade saadavus, asendamine ning asendamistöö kohe;
  • Esecomi maale toodud seadmete tasuta vahetus ja asendamine rikke korral. See kehtib ka juhul, kui ei ole tegu nn garantiiremondiga (nt seade saab kahjustada kasutaja süül, seadme garantiitähtaeg on möödas vms.);

Hoolduslepingu maksumus sõltub seadmete või lahenduste tüübist, konfiguratsioonist ja abonentmahu suurusest.