Edulood

Esecomi kliendid ja nende edulood

INFO-AUTO EDULUGU
Volvo ja Fordi autode müügi-  ja teenindusettevõttes on lisaks informatiivsetele lauatelefonidele müügiosakonnas ja töökodades Wildix terviksüsteemi osana kasutusel ka kantavad telefonid ning mobiiltelefonid. See tagab kogu firmale sujuvad kõnejaotuse erinevate kõneringidena koos kõnede suunamisvõimaluse ning ühtse statistikaga. Ettevõtte Tallinna ja Pärnu kontori ametlik suhtlus kõnesidena käib läbi Wildixi kesksüsteemi.

Info-Auto Esecom
Info-Auto Esecom

 

OMNIVA EDULUGU
Postiettevõttes Omniva on kasutusel Eestis ja Leedus mitmeid osakondi ühendav tipptaseme Frontstage’i kontaktikeskus nii kõnedele, e-kirjadele kui ka chat’ile. Frontsage’i paindlikkus võimaldas eri osakondadele pakkuda samal platvormil ning ühise statistikaga, kuid erinevate ülesehituste ja tööprotsessidega kõneringe.
Omniva Esecom

 

STATISTIKAAMETI EDULUGU
Arvutist ja Statistikaameti enda tarkvarast ühe nupuvajutusega valitav kliendi telefoninumber vabastas väljahelistajad igapäevasest numbrite valimisest ning kiirendas kõnede algatamisprotsessi võrreldes varasemaga kordades. Lahendusega integreeritud kõnede sisu (speech-to-text) üleskirjutav ja analüüsiv tarkvara Feelingstream võimaldab asutusel igapäevaselt tõhustada kliendisuhtlust ning viia jooksvalt sisse parendusi küsitlusprotsessides ja tarkvaraarendustes.
Statistikaamet Esecom

 

GARDESTI EDULUGU
Kodu- ja aianduskeskuses Gardest kasutavad klienditeenindajaid tugevdatud korpusega töökindlat W-AIR kanatavate telefonide lahendust. See tagab omavahelise helistamise lühinumbritega ning erinevalt mobiiltelefonidest ka kõne edasi suunamise ning kõneringi sisselogimise funktsionaalsuse. W-AIR DECT-telefonid annavad levialast väljudes endast valju heliga märku, mis välistab telefoni ununemise teenindajate taskusse töölt lahkudes. Wildix otsekõnenupp Gardesti kodulehel on külastajale alati leitav ja pakub otsekõne, chat’i ja videokõne võimalust klienditeenindajaga kiireimal moel.
Gardest Esecom

 

FINESTO EDULUGU
Ärikonsultatsioonifirmas Finesto on kasutusel nii videokonverentside lahendus Wizyconf kui ka veebiseminaride lahendus Wizywebinar, mis toetab edukate veebiülekannete ja -koolituste korraldamist ning muutis selle nii osalejatele kohapeal kui kaugel sujuvaks ning pingevabaks.
Finesto Esecom

 

TALLINNA PEREARSTIKESKUSE EDULUGU
Neljas eri asukohas kokku 16 nimistut teenindav Tallinna Perearstikeskus kasutab Wildix + SMS lahendust senise suure kõnekoormuse vähendamiseks, saates kõnejärjekorras ootajale 20 sekundi möödudes SMSi lingi ja juhistega e-perearstikeskuse iseteeninduskeskkonda. Patsiendid said nii teada e-teeninduse võimalikkusest ning selle kasutamine kasvas hüppeliselt. Arstide ja õdede poolt patsientidele helistatud kõned on täna Classound operaatorteenusele fikseeritud soodustariifiga, mis vähendas praksise kõnede minutitasusid kokku kolm korda.
Tallinna Perearstikeskus Esecom

 

HANSAPOST / HOBBY HALL EDULUGU
Baltimaade ja Soome juhtiv e-kaubandusettevõte Hansapost kasutab head kombinatsiooni MitelI tipptaseme kõnekeskuse ning Wildix Classoundi helistamislahendusest. Igapäevaselt teenindatakse süsteemse kõnejaotuse ning partneritele suunatud ülevoolu kaudu peamiselt Tallinnas tuhandeid kõnesid Soomest, Eestist ja Lätist.
Hansapost Esecom
Hobby Hall Esecom

 

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUSE EDULUGU
Tallinnas ja Jõelähtmes kõnekeskust, VoIP laua- ja vastupidavaid kaasaskantavaid DECT telefonide kasutav TJT lahendusele on lisatud automaatselt klientide väravaid avav autentimisega sidelahendus.  Wildix erilahendusega tagatakse, et teenindusautos olevast tahvelarvutist või telefonist kõne-avamiskäsu edasijõudmine soovitud tõkkepuu või väravani.
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Esecom

 

TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI EDULUGU
Lõuna-Eesti meditsiinikeskuses on kasutusel sidelahendus, mis tagab enam kui 2400 erinevat tüüpi VoIP-, digitaal- ja analoogtelefoni (analoog, digital, VoIP) igapäevase töö ühes terviksüsteemis koos kaasaegse VoIP kõnekeskusega. Lahenduse tugevus ja eripära on tehnilise arhitektuuri kaudu tagatud lokaalne töökindlus, ehk iga üksus/maja jääb iseseisvalt tööle ka teiste kohtade võimalike häirete korral.
Tartu Ülikooli Kliinikum Esecom

 

ADDUCO EDULUGU
Kolimisteenuseid pakkuv ettevõte otsis pikalt lihtsat IVR lahendust koos detailse statistikaga, mis ajahetkel ja valikut tehes klient kõne võis katkestada. IVR lahendus (vali 1-2-3) koos kõneringiga võimaldab kasutada klienditeeninduse üldnumbri kõnede vastamiseks vaid nutitelefonide äppi, kuhu ei jää vastamata kõne märget kõne edasiliikumise korral järgmisele vastajale. Teade kleidni poolt kõne katkestamisest jääb vaid viimase vastaja äppi ning saadetakse samas ka e-posti teel koos kliendikontaktiga firma üldaadressile.                                           

 

 

HORTESE EDULUGU
Aianduskeskus Hortes pakkus Covid-19 piirangute ajal, mil kauplus oli suletud, klientidele võimalust veebilehelt otse helistada ja videokõne abil ise taimi näha, valida ja enne ostmist eelnevalt üle vaadata. Igapäevaselt liiguvad Wildix kõnekeskuse teenindajad kaupluses ringi nii, et juhtmevabade kõrvaklappidega vastatakse kliendikõnedele nutitelefoni taskust välja võtmata! Kasutusel on IVR valik, kõneteated ja ootejärjekord ning kõnesid suunatakse nutitelefonist edukalt edasi teise Tallinna kauplusesse.
Hortes Esecom

 

BONBRIX EDULUGU
Kataloogi ja e-kaubandusettevõte esindab Eestis ja Lätis mitut erinevat kaubamärki. Kõneringi lisatud klienditeenindajad töötavad kõik Eestis ja vastavad kõnedele, kas arvuti veebibrauserist või nutitelefonide äpist. Arvutist vastates lisavad agendid alati kõnekirjele juurde statistilise märke (tellimus, huvi tundmine, pretensioon), mis annab  hea ülevaate, millistel teemadel ja kui palju klientidega telefoni teel suheldakse. Wildix Classoundi abil käivitas ettevõte Lätis ühe päevaga uue +371 numbriga fikseeritud kuutasuga kõneside teenuse ning kõnede jõudmise Tallinna kõnekeskusesse ilma Läti sideoperaatorite poole pöördumata.
Bonbrix Esecom

 

ROHELISE LAINE EDULUGU
Autodele Eestis, Lätis ja Leedus kahjukäsitlust ning 24 h hädaabiteenuseid pakkuv ettevõte kasutab tipptasemel kõnekeskuse multi-Country lahendust.  Lahendus teenindab enam kui 50 erinevat kõnegruppi ja teenusnumbrit ning seob Eestis asuva kõnekeskuse Läti ja Leedu sideoperaatoritega. Kõnedele vastavad agendid töötavad nii kontoris, kaugtööna kodus kui mobiilselt.

 

AIRLINE MARKETING SERVICES EDULUGU
AMS pakub põhja regioonis TAP Portugal Airlines ettevõttele pileti ja broneeringulahendusi, agentidega kes töötavad  Eestis.  Miteli tipptaseme kõnekeskus pakub head kaugtöölahendust töötamiseks kodust, detailset statistikat ning Classound võimaldab klientidel välisriigis helistada kohalikule TAP Portugal Airlines numbrile ning vastupidi -Tallinnast algatada kõne välisriiki sealse kohaliku numbriga.

 

MARGIT KIVASTE PEREARSTIKESKUSE EDULUGU
Perearstikeskus Viljandis võttis seni 1tk omavahel jagatud kantava telefonitoru asemel kasutusele Wildix Smartworking lahendus. Perearst ja pereõed vastavad kõnedele nii VoIP lauatelefonilt, äpist kui kaugtööl veebitelefonist. Kõnekoormust vähendati ja patsientide igapäevast iseteenindust suurendati e-perearstikeskusesse juhatava igapäevase SMS-lahendusega ning eraldiseisvalt tehtud mass SMS-postitusega.

 

HORT AUTO EDULUGU
Tippmudelitele autoteenindust pakkuv ettevõte kasutab igapäevaseks klienditeeninduseks Wildix kõneringi koos kõneteadete ja ootejärjekorraga. Ettevõtte klienditeeninduseks ja omavaheliseks sisesideks on vaid vastupidavad kaasaskantavad telefonid, mis suhtlevad kohapealses DECT-võrgus ühe tugijaama ja kahe levivõimendi kaudu.
Hort Auto Esecom

 

ARMUS RAAMATUPIDAMISBÜROO EDULUGU
Väikestele ja keskmistele ettevõtetele Skandinaavias ja Baltiriikides raamatupidamisteenust pakkuv büroo kasutab kõige tavapärasemalt Wildix sidelahendust, milles on ühendatud nii VoIP lauatelefonid, üle Wi-Fi võrgu puuteekraaniga Wildix SuperVision tipptelefon ning kontoris liikumiseks mõeldud kantavate telefonide mikrolahendus.
Armus Esecom

 

RIISIPERE PEREARSTIKESKUSE EDULUGU
Riisipere perearstikeskuses on kõnedele vastamiseks ning kõnevoo jälgimiseks kasutusel Wildixi kõnekeskuse süsteem. Kõnesid vastatakse mugavalt Wildixi juhtmevabade kõrvaklappidega. “Piisab peakomplektist, et kõnele vastata ja samal ajal on käed vabad, et näiteks patsiendile aega kirja panna või tema tervisemure üles kirjutada, “ kirjeldas Riisipere Tervisekeskuse perearst Ene Arro (Eesti Haigekassa, 2023).