Wildixi juhendid

Eesti- ja ingliskeelsed Wildixi kasutusjuhendid

Eestikeelsed teenuste juhendid:

Wildix Collaboration arvutikasutajale
Wildixi veebiportaali kasutusjuhend esmaseks kasutamiseks
Wildixi veebiportaali ja äpi kasutusjuhend kõnekeskusele või kõneringile
Wildixi äpi kasutusjuhend
Wildixi äpist kõne suunamise juhend
Wildixi VoIP lauatelefoni kasutusjuhend
Wildix W-AIR kaasaskantava telefoni kasutusjuhend
Wildix Duo-LED Bluetooth kõrvaklappide kasutusjuhend

Eestikeelsed seadmete juhendid:

Wildixi lauatelefoni lühijuhend (1 lk)

Ingliskeelsed teenuste juhendid:

A technical guide for using Wizywebinar in exceptional situations
Wildixi e-õppe keskkond
Wildixi teenuste tootelehed
Wildixi teenuste videoõpetused
Wildixi kõne katkematult ülevõtmise juhend ühelt seadmelt teisele
Wildixi äpi kasutusjuhend iOS’ile
Wildixi äpi kasutusjuhend Androidile
Wildixi veebiportaali kasutusjuhend
Wildix CDR-View ehk statistika ja raportite koostamise ning vaatamise juhend.
Wildix Wizycnf videokonverentsi tarkvara kasutusjuhend. Teenust saab kasutada UC-Business ja UC-Premium litsentsidega.
Wildix Wizywebinar professionaalse veebiseminari tarkvara kasutusjuhend. Teenust saab kasutada UC-Wizywebinar litsentsiga.
Wildixi kõnesüsteemi kõiki kasutajafunktsionaalsusi selgitav juhend. Kirjeldatud on kõne suunamine, kõne ülevõtmine, kõnepost, kiirvalimine jpm.
Wildixi abinõud erinevate juhtumite lahendamiseks ehk vastused kuidas-küsimustele (ingl how to?).

Ingliskeelsed seadmete juhendid:

Wildix Wizyconf Huddle’i kasutusjuhend.
Wildixi lauatelefonide kasutusjuhendid.
Wildix W-AIR DECT kaasaskantavate telefonide kasutusjuhendid.
Wildix juhtmevaba kõrvaklapi DuoLED-BT kasutusjuhend.