Kõnekeskus

Kõnekeskus

Wildixi kõnekeskuse lahendus seob sisenevad kõned ning laua- või mobiiltelefonide numbrid üheks tervikuks. Erinevad numbrid ja vastajad saab liita ühte või mitmesse kõneringi, koos lahenduses sisalduvate kõnejärjekordade, automaatvalikute, reaalaja ülevaate ning statistikaga. Wildixi kõnekeskus ja veebiportaal on laialdast kasutust leidnud erinevates teenus- ja tugiüksustes, sest UC-Business litsentsi tasemel pakub Wildix lisaks kõnesidele ka arvutiekraani jagamist, juhtimist või ülevõtmist. Levinud on ka veebiakna vaatest videokõne ja videokonverentsi loomine Wildixi enda Wizyconf tarkvaraga.

#kõnering, #IVR, #X-Bees töölaud, #statistika ja monitooring, #kõnesalvestuste sisu analüüs

Kõnekeskuse kõnering

Wildixi kõnering jätab kasutajale alles võimaluse valida ise sobivaim seade kõnelemiseks, olgu selleks kas VoIP-lauatelefon, mobiiltelefon, kaasaskantav telefon, kõrvaklapid või arvuti veebibrauseri aken. Kõne ajal tekib kasutajal võimalus kasutada kõiki  Wildix Smart Working funktsioone – kõne suunamine, numbri kiirvalimine arvutist, kõne ülekandmine ühelt seadmelt teisele (näiteks arvutist vastatud kõne jätkamine mobiilirakenduses), jadahelisemine või mitmel kasutajal samaaegselt helisemine, kõnesalvestus ja kõnelogi. Erinevalt mobiiltelefonidega jadakõnedele vastajatest tagab Wildixi kõnering selle, et ühe vastamata kõne kohta mitmele kasutajale teadet ei jää. See väldib ebameeldivat topelt tagasihelistamist ja suurendab kliendi rahulolu.

Kõnekeskuse IVR

Wildixi kõnekeskuse maksumuses sisaldub võimalus koostada erinevaid IVR (ingl Interactive Voice Response) ehk keele, projekti jm valikuid sisenevate kõnede juhtimiseks soovitud vastajagruppi. IVR võimaldab helistajatel häälteadete põhjal mugavalt sobiva valiku teha, näiteks eesti keeles suhtlemiseks valige 1, inglise keeles suhtlemiseks valige 2.  Väljahelistamisel saab veebiportaali vaatest mugavalt algatada click-to-dial numbri valimist, SMSi saatmist, kõnesalvestuse või vastamata kõne info saatmist e-mailile.

X-Bees töölaud

Wildix X-Bees töölaud on uus ja mugav töövahend klienditeenindajale, mis tagab universaalse töölauana ühes veebiaknas nii aktiivsed kliendikontaktid kui ka kolleegide  kohese kaasamise eri tüüpi suhtluskanalitesse (kõne, otsekõne veebist, chat, video).  X-bees kui kontaktikeskuse töötaja töölaud on integreeritav ja sobitatav ka erinevate väliste klienditeeninduslahendustega võimalikult ühtseks tervikuks.

Kõnekeskuse statistika ja monitooring

Wildix võimaldab kuvada nii detailset kui koondväljavõttena statistikat kõikide kasutajate kohta. Wildixi statistikamoodul CDR-View on lihtne ja kasutajasõbralik ning võimaldab andmeid kohe ka Excelis ehk xls-kujul vaadata. Graafilise ülevaate kuju saab igaüks enda eelistuste järgi valida (nt tulpdiagramm, sektordiagramm jpm). Sama kehtib vaadeldavate parameetrite kohta (nt vastatud kõned esimese 30 sekundi või minuti jooksul). Lahendus võimaldab koostada ka eelprogrammeeritud standardseid raportivaateid, nt vastamata kõned viimase kahe päeva jooksul vms.

kõnekeskus

Reaalajas kõnekeskuse kõnekoormuse monitoorimine võimaldab veebilehe kaudu näha reaalajas ülevaadet kahel erineval tasemel. Lihtsam lahendus ehk Wildix web-wallboard näitab reaalajas kõnegruppide ülevaadet, sisselogijate arvu ning kõnejärjekorra pikkust koos helistajainfoga (helistaja nr, nimi). Vaadet saab kuvada iga kasutaja veebiaknas. Raportite ja reaalaja võimaluste ülevaatlik lisainfo on leitav Wildix Raports & Statistics veebilehelt.

Täiustatud Wildix X-Caracali vaade võimaldab lisaks gruppide reaalaja vaatele saada statistikat ka kõnekeskuse kasutajate/agentide tööaja kasutuse kohta (sisselogimine/väljalogimine/pausil/kättesaadav) ning sisenevate kõnede hetkekoormuste kohta.  Nii on olemas ka põhjalik ülevaade ja vastused küsimustele, miks mingitel hetkedel kõnejärjekord pikaks läks ning mida annaks tulevikus ette võtta.

Kõnesalvestuste sisu analüüs

Wildixi lahenduses saab igal kasutajal aktiveerida kõnesalvestuse, olenemata sellest, kas kõneseadmena kasutatakse lauatelefoni, veebitelefoni või mobiilirakendust. Erilahendusena on Wildixiga liidetud salvestamiseks ja ühtse terviksüsteemi, kõnelogi ning statistika hoidmiseks ka Eesti piires töötavaid mobiiltelefone ja numbreid.