Videosuhtlus

Videosuhtlus ettevõttes

Kaasaegse suhtluse üheks kasvavaks trendiks on videokonverents. Wildix lahendused võimaldavad kahe või enama osapoolega videokonverentsi hõlpsalt kokku kutsuda ning osaleda selles kaameraga varustatud arvutist, nutiseadmest või koosolekuruumis asuvast spetsiaalsest heli ja videopilti edastavast seadmest. Wildix veebi- ja videokonverentsi saab kutsuda kolmandaid osapooli e-kirja teel edastatava kutsega. Kutsutud isik peab vaid kutses sisalduva lingi avama Chrome’i  või Mozilla veebibrauseris ning videosuhtlus on sujuvam kui kunagi varem.

#Wizywebinar #Wizyconf #Wizyconf Station

Wildix Wizywebinar

Wizywebinar on professionaalne veebiseminaride keskkond, mis on loodud selleks, et aidata ettevõtetel kasvada ja müüki suurendada. Wizywebinar on läbi Wildixi lahenduse algatatav eraldi veebiseminari keskkond, mis suudab mõõta osalejate kaasatust, sh infot, millal osaleja veebiülekandega liitus ning millal sealt väljus. Lisaks saab enne ja pärast veebiseminari toimumist saata kasutajatele sellega seotud e-kirju, üleskutseid, otsepostitusi ja pakkumisi ehk hoida vaatajatega aktiivselt ühendust ning olla müügitöös aktiivne.

Videosuhtlus

Professionaalse Wizywebinar lahenduse eeliseks tavapärase videokonverentsi ees on kutsutud külaliste eraldatus, st nad saavad ülekannet vaadata ja soovi korral kirjalikult küsimusi esitada. Lahenduses on kahte tüüpi kasutajaid (Speaker ja Quest). Speaker saab rääkida ja näidata materjale ning videopilti, keskkond võimaldab mugavat kordus veebiseminaride ja materjalide kasutamist ning palju teisi mugavusfunktsioone. Vajadusel saab Speaker anda osalejale täiendava esineja õigused ja need ka kohe ära võtta. Wizywebinari kokkukutsuja ehk algataja peab olema Wildixi lahenduse või spetsiaalse Wizywebinari lahenduse kasutaja, teised esinejad ja külalised (Quest) saavad kasutada keskkonda ilma Wildixi lahendusega mingit seost omamata.

Wildix Wizyconf

Wildix Wizyconf on videokonverentsi lahendus Wildixi enda keskkonnas koos kõikide kaasaegsete enamlevinud võimalustega. Seega ei pea kasutajad videokonverentsiks lülituma ümber teistele platvormidele. Ühe terviklahenduse eelis eraldisesivate platvormide ees (nt Zoom, MS Teams, Google Meets ) on see, et Wildix muudab Wizyconf videokonverentsi ajal kasutaja oleku „mitte segada“ staatusesse, andes nii kolleegidele meeskonnatöö tarkvara kaudu teada kasutaja hõivatud olekust ning suunates sisenevad kõned ja chatid lihtsa kõneringi kaudu vabale kolleegile vastamiseks või kõnepostkasti.

Videosuhtlus

Wizyconfi seadmed:

videosuhtlus  videosuhtlus

videosuhtlus                                       videosuhtlus

 

Stend televiisorite paigutamiseks:

videosuhtlus