Miteli kõnekeskus

Miteli kõnelahendus

Esecom on Miteli ametlik edasimüüja:

Kõnekeskus muudab kliendisuhtluse lihtsamaks, selgemaks ja kiiremaks. Kõrgtaseme kõne- ja kontaktikeskused võimaldavad agentide personaalsetel oskustel põhineva teenindustaseme ja kõnekäsitlusloogika loomist (Skill Based Routing, Preferred Agent). Samuti tagasihelistamise võimekust, nii et sissehelistaja ei kaota kohta järjekorras (Callback), integratsiooni arvutiprogrammide ja erinevate tarkvaradega (autentimine, ekraanipildi avamine ja ülevõtmine) ning e-suhtluse vahendite liidestust (e-kirjad, chat, sotsiaalmeedia) kõnede käsitlemisega samaväärsetel alustel ja loogikatel.

 

Miteli kõnekeskus