Mis on Wizywebinar?

Wizywebinari veebiseminarid

Wizywebinar on professionaalne veebiseminaride keskkond, mis on loodud selleks, et aidata ettevõtetel kasvada ja müüki suurendada. Wizywebinar on läbi Wildixi lahenduse algatatav eraldi veebiseminari keskkond, mis suudab mõõta osalejate kaasatust, sh infot, millal osaleja veebiülekandega liitus ning millal sealt väljus. Lisaks saab enne ja pärast veebiseminari toimumist saata kasutajatele sellega seotud e-kirju, üleskutseid, otsepostitusi ja pakkumisi ehk hoida vaatajatega aktiivselt ühendust ning olla müügitöös aktiivne.

Wizywebinar

Professionaalse Wizywebinar lahenduse eeliseks tavapärase videokonverentsi ees on kutsutud külaliste eraldatus, st nad saavad ülekannet vaadata ja soovi korral kirjalikult küsimusi esitada. Lahenduses on kahte tüüpi kasutajaid (Speaker ja Quest). Speaker saab rääkida ja näidata materjale ning videopilti, keskkond võimaldab mugavat veebiseminaride kordamist ja materjalide kasutamist ning palju teisi mugavusfunktsioone. Vajadusel saab Speaker anda osalejale täiendava esineja õigused ja need ka kohe ära võtta. Wizywebinari kokkukutsuja ehk algataja peab olema Wildixi lahenduse või spetsiaalse Wizywebinari lahenduse kasutaja, teised esinejad ja külalised (Quest) saavad kasutada keskkonda ilma Wildixi lahendusega mingit seost omamata.