Smart Working

Wildix Smart Working kontseptsioon viib nii ettevõtte töötajad kui kliendid kaasaegsesse suhtlusmaailma, mis saab üha enam alguse veebilehelt ning pakub head klienditeeninduskeskkonda asukohast ja juhtmetest sõltumata!

#Smart working, #VoIP telefoniside, #veebitelefon, #mobiilirakendus, #meeskonnatöö, #videokonverents, #kõnesalvestus.

Suurendage kohe müüki ja kontakte veebilehe kaudu!

Wildix Smart Working

See on uus mugav ja lihtne tööalane suhtluskeskkond, mis võimaldab:
• kasutada üha enam efektiivselt suhtlemiseks veebilehte ja äppi, igal pool, kus on internet
• haarata kliendikontakte otse veebilehelt, pakkudes otsekõne võrgust, chati, videokõnet ja failijagamist
UUS! Teenindaja ekraanivaates käsitleda veebilehelt algatatud kontakte koos erinevate meediavõimalustega (kõne/chat/video). Lisaks reaalaja ülevaade kolleegide olekust koos võimalusega kaasata neid kohe kliendisuhtlusesse appi!
• algatada jooksvalt ja samast suhtlusaknast videokonverentse, kutsuda kokku veebiseminare
UNIKAALNE! Lisada Smart Working lahendusele juurde numbripõhine telefoniside, enamasti koos nimeinfoga
• integreerida laialdaselt erinevate tarkvaralahendustega (ticketing, müügitorud, kontoritarkvara MS Teams jms)
• kõneside toimingute kohta nii detailset kui süstematiseeritud statistilist ülevaadet

Isiklikuks suhtluseks on palju erinevaid kanaleid, rakendusi ja tarkvarasid. Heaks ja mugavaks töösuhtluseks on parim terviklahendus Wildix!

VoIP telefoniside

 

Kaasaegne VoIP telefoniside pakub tööalaseks suhtlemiseks varaemast palju rohkem võimalusi. Lauatelefonil kuvatav nimenäit, jagatud telefoniraamatud, arvutist hiireklikiga numbri valimine, telefoniekraanil helistaja foto kuvamine, kolleegi olekuinfo nägemine ja lihtne suunamise aktiveerimine on vaid mõned näited uutest teenustest. Lisavõimalusena saab internetikaabli olemasolul luua lihtsate vahenditega ja suure leviulatusega kohapealse WAIR tugijaamade ning telefonide võrgu, mis tagab töökohapõhise juhtmevaba lahenduse igale liikuvale töötajale. Kõikide Wildixi süsteemis tehtud kõnede kohta on peakasutajal kohe olemas statistika. Erinevaid aruandeid saab koostada kõikide üksikute Wildixi kasutajate kohta.

Veebitelefon

 

Kõrvaklappidega on arvutist numbripõhist telefonikõne lihtne alustada ja vastu võtta WebRTC protokollil põhineva veebitelefoniga. Helistamiseks ei ole vaja alla laadida ühtegi spetsiaalset tarkvara.  Veebitelefonist on lihtne ja mugav vaadata kõnelogi (koos nimedega), valida numbrit kõnelemiseks kas veebitelefonist, äpist või lauatelefonist, aktiveerida kõnesuundumisi, käivitada kõnesalvestust või kanda telefonikõne katkematult edasi sama kasutaja teisele seadmele ehk siis mobiilirakendusse või lauatelefonile. Kui vastaspool on alustanud teiega suhtlust otse veebilehelt numbrit valimata ehk WebRTC KITE’i kaudu, siis saab kasutaja sujuvalt üle minna videokõnele, ekraanijagamisele, teise poole ekraani ülevõtmisele või chatile. Veebiaknast saab igale kõnekontaktile juurde kirjutada vabatekstina lisainfot ning lisada kõne ajal või hiljem kõnelogisse eelseadistatud tunnussõnu ehk tag’e. Viimast meetodit kasutatakse laialdaselt näiteks statistiliseks analüüsiks, et näha, milliste teemadega kliendid meie abi vajavad.

Mobiilirakendus ehk äpp

 

Mobiilirakendus pakub kasutajale nutiseadmesse paigaldatava äpi abil mitmeid veebitelefoni võimalusi, sealhulgas ka chati ja videosuhtluse lahendusi. Kasutaja näeb ettevõtte kontaktiraamatut ja kolleegide olekuinfot, saab käimasolevat kõnet äpis jätkata ja teha kõne suunamisi. Kõne heliseb kas ainult äpis või paralleelselt ka lauatelefonil ja veebitelefonil, pakkudes seeläbi kasutajatele tõelist juhtme- ja liikumisvabadust.

Lahenduste kasutamine nutiseadmetes on kaasaegses kommunikatsioonis iseenesestmõistetav. Wildixi äpp töötab nii Android kui iOS platvormidel.

Lae alla Wildixi äpp App Store’ist või Google Play poest ning kasuta suhtlusvõimalusi nutiseadmes, näiteks:

  • töönumbrilt helistamiseks ja kõnedele vastamiseks
  • enda olekuinfo muutmiseks ja kõnede suunamiseks
  • kõnelogi vaatamiseks ja sealt numbri valimiseks
  • kolleegide olekuinfo ja teadete kiireks nägemiseks
  • chat-suhtluseks kolleegide ja klientidega
  • kõnesalvestuseks ja salvestuste kuulamiseks
  • videokõnes- ja konverentsis osalemiseks

Lisainfo äpi funktsionaalsuste kohta on leitav tootja kodulehelt.

Meeskonnatöö

 

Meeskonnatöö funktsionaalsusi saab kasutada iga veebitelefoni või mobiilirakenduse kasutaja. See võimaldab seadistada olekuinfot koos vabatekstiga, mis on nähtav kõikidele kolleegidele. Näiteks saab paari nupuvajutusega märkida olekuks “Mitte segada” ning lisada veebist või äpist vabateksti lahtrisse põhjuse (nt koosolekul kuni 14.30). Sellise lahendusega saab hoolitseda selle eest, et ükski kõne vastamata ei jääks, kuna eemaloleva töötaja kõne suundub määratud kolleegile või üldnumbrile. Lisaks näevad kolleegid eemal oleku põhjust ja kellaaega ning teavad sellega arvestada. Sellisel viisil hästi juhitud sisesuhtlus võib säästa kuni 25% tööaega ehk kuni kaks tundi päevas!

Lahendust saab integreerida ka e-kalendriga (nt Outlook), mis lisab kalendris olevad koosolekud automaatselt ka Wildixisse ning muudab vastavalt sellele staatust. Nii ei saa tähtsa koosoleku ajal muud telefonikõned sisse tulla ning saad nendega pärast koosolekut tegeleda. Veel on hulgaliselt sise- ja välissuhtluse lisavõimalusi, mida saab õiguste andmisega aktiveerida – nt sisechat, grupivestlus, e-märkmed, e-teated kolleegi töölauale, SMSi saatmine arvutist, kolleegi olekuinfo muutmine, alustava kolleegi kõne pealtkuulamine või juhendamine jpm.

Videokonverents

 

Üks Wildixi eeliseid on võimalus samast kõnesidesüsteemist alustada ja luua videokonverentse. Kasutajatel on  alati mugavam kasutada ühte suhtluskeskkonda ja töövahendeid, selle asemel, et teha toiminguid erinevates keskkondades. Wildixi videokonverents võimaldab videokonverentsi kutsuda nii kolleege kui ka välised partnereid. Kes videoga osaleda ei soovi või saa, siis Eesti või välisriigi telefoninumbrile helistades on võimalik konverentsiga liituda ka telefonikõnega.

Kõnesalvestus

 

Wildixi lahenduses saab igal kasutajal aktiveerida kõnesalvestuse, olenemata sellest, kas kõneseadmena kasutatakse lauatelefoni, veebitelefoni või mobiilirakendust. Erilahendusena on Wildixiga liidetud salvestamiseks ja ühtse tervikssüsteemi, kõnelogi ning statistika hoidmiseks ka Eesti piires töötavaid mobiiltelefone ja -numbreid.

Kõnesalvestused on alati süsteemis kättesaadavad peakasutajale/administraatorile. Administraator saab anda igale kaustajale võimaluse kuulata enda kõnesalvestusi veebirakendusest või äpist. Kõnesalvestuse faile saab ka alla laadida, faili suurus wav-formaadis on 1 minut = 0,25 Mb. Iga salvestuse faili pealkirjas on info helistaja ja vastuvõtja või alusnumbri, kõne toimumishetke ning kõne pikkuse kohta. Otsingut ja ligipääsu kõnesalvestustele saab lihtsama salvestusmeetodi korral piirata.

Wildixi kõnesalvestust on tehniliselt võimalik salvestada ka stereoformaadis (mp3). Enamjaolt kasutakse sel juhul kõnede edasitöötlemist, nt üleskirjutust ehk transkribeerimist. Wildix lahendusest saadud kõnesalvestusi on kliendid Eestis kasutanud kõnede sisu detailsemaks analüüsiks, nt Feelingstream programmiga.